Få integration imellem alle systemer og datakilder med robotter

Undgå manuel flyt og krydstjek af data

Alt kan integreres - kan I selv finde og flytte jeres data, så kan en robot også

Lave omkostninger til udvikling 


Robotter er løsningen, når en traditionel integration er umulig eller for dyr 

I anvender formodentlig flere forskellige systemer, regneark og andre datakilder til administration i jeres forskellige backoffice funktioner.

 

Ofte findes der en traditionel API integration eller en lignende integrationsmulighed imellem jeres forskellige systemer, det er dog ikke altid nok eller tilfældet, at en integrationsmuligheder eksisterer i det hele taget.

 

Måske har I stadigvæk væsentlige kilder med data, som ikke taler sammen med jeres systemer. Et klassisk eksempel på dette er et regneark med data, som I skal bruge og have vedligeholdt i eksempelvis jeres salgssystem eller jeres regnskabssystem (eller omvendt data i jeres systemer, som skal holdes ajour automatisk i jeres regneark).

 

Med robotter kan I løse denne udfordring og få alle jeres datakilder i virksomheden til, at snakke automatisk sammen med hinanden. Helt kort fortalt, så gør en robot det samme automatisk, som I selv ville have gjort, hvis I skulle gøre det manuelt. Det vil sige, hvis I eksempelvis har et regneark eller et CRM system, hvor I i første omgang opretter alle jeres nye kundeordrer og efterfølgende manuelt indtaster en kopi af disse i jeres regnskabssystem (fordi I ikke har mulighed for, at bruge en API integration), så kan en bogholderrobot lære, hvordan denne manuelle opgave løses og programmeres til, at logge på jeres systemer og udføre opgaven 100% automatisk i faste intervaller.

 

Med andre ord, hvis I selv manuelt, kan flytte data fra et system, regneark eller lignende til et andet, så kan en robot gøre det samme for jer - bare 100% automatisk! 

 

Lave udviklingsomkostninger og hurtig levering      

Processen med udvikling af custom robotter, som en alternativ integration imellem jeres systemer / datakilder, er ofte både kortere og mærkbart billigere end udvikling af en tradionel integration imellem jeres systemer. Vi kan iøvrigt bygge både integrationer ved hjælp af robotter og traditionelle integrationer imellem jeres systemer, så vi vurderer naturligvis forinden igangsætning af et projekt, om en robot til formålet er den mest rentable løsning for jer.

 

Læs mere om udvikling af custom bogholderrobotter (som I eksempelvis kan bruge til integration imellem jeres regneark og jeres system eller integration imellem to systemer).

 

 

Få en snak om robotter til jer