Automatisér jeres manuelle arbejdsgange i E-conomic

Bogføring af nye indbetalinger fra kunder, automatisk daglig bogføring af en autoudfyldt kassekladde, udsendelse af rykkerskrivelser til kunder, oprettelse af forslag til nye varebestillinger fra lagermodulet. Alle disse opgaver og et hav af andre, er eksempler på opgaver, som foregår manuelt i regnskabsskabssystemet E-conomic - den gode nyhed er, at de nemt og billigt kan automatiseres med standard bogholderrobotter.

 

Vi har rigtig mange kunder, der anvender regnskabsskabssystemet E-conomic og derfor udvikler vi jævnligt nye bogholderrobotter, som udfører flyt af data, indtastning af data, eksport af data, kontrol af data eller rapporteringsopgaver i e-conomic.

 

Nogle af de bogholderrobotter vi har bygget til E-conomic, er blevet til standard bogholderrobotter, som alle virksomheder kan anvende på abonnementsvilkår til en fast lav pris hver måned - priserne starter helt nede fra 99 kr. ex. moms om måneden (se mere længere nede på siden).

 

I kan også få udviklet jeres egne custom bogholderrobotter til automatisering af bogføringsopgaver, som er helt specifikke for jeres virksomhed. Læs mere om custom bogholderrobotter her.

 

Bemærk det er også muligt for jer, at få lavet individuelle tilpasninger af alle de eksisterende standardrobotter til E-conomic listet herunder, hvis I har særlige ønsker til, hvordan robotten skal udføre sin opgave eller ønsker til opgaver, som robotten skal udføre udover standardopgaven den er programmeret til at løse.

 

Aktuelle standard robotter til E-conomic

I kan få standardrobotter, til automatisk håndtering af specifikke opgaver, som skal løses stort set overalt i regnskabssystemet E-conomic. Vi har udviklet billige standard bogholderrobotter til opgaver, som foregår både i Regnskabsmodulet, Salgsmodulet, Projektmodulet, Lagermodulet og Rapportmodulet. 

 

Herunder kan I opdelt efter modul, se en kort beskrivelse og liste over tilgængelige standardrobotter.

 

Regnskabsmodul i E-conomic

 

Kundeindbetaling robot
 • Denne robot bogfører dagligt alle nye FI indbetalinger fra kunder og sender en statusrapport til en udvalgt email, hvis der er indbetalinger, som mangler information og ikke automatisk kan matches op imod en faktura.
 • Robotten modtager information om nye indbetalinger ved hjælp af en bankconnect aftale med jeres netbank, som I derfor skal have sat op i E-conomic på forhånd.
 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes. 

Sign up eller Få den gratis på prøve i 30 dage

Kassekladde robot
 • Denne robot bogfører dagligt alle nye posteringer i en bestemt kassekladde.
 • Hvis der er posteringer i kassekladden, som ikke balancerer, så undlader robotten bogføring heraf og sender en statusrapport til en udvalgt email.
 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 99 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

November First robot
 • Denne robot automatiserer oprettelse og gennemførsel af betalinger til jeres leverandører.
 • Robotten logger dagligt ind i jeres November First konto og henter alle nye leverandørfakturaer bogført i E-conomic og sætte disse til betaling.
 • I kan indstille om I manuelt vil godkende alle betalinger i November First eller om robotten skal kunne godkende, så processen med oprettelse af betalinger fungerer fuldautomatisk.  
 • Når robotten har udført sin kontrol sender den en statusrapport til en udvalgt email.
 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Momskontrol robot
 • Denne robot kontrollerer, om momskoden på alle nye posteringer i en kassekladde, stemmer overens med de momskoder, som er tilknyttet de aktuelle regnskabskonti anvendt i kassekladden. 
 • Når robotten har udført sin kontrol sender den en statusrapport til en udvalgt email. Statusrapporten indeholder en liste over posteringer med forkert momskode, hvis der findes nogen i kassekladden.
 • Robotten sættes igang af et menneske ved behov eller arbejder fuldautomatisk (begge dele er muligt).
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

Beløbskontrol robot
 • Denne robot kontrollerer, om beløbene ex. moms på alle nye posteringer i en kassekladde, ligger indenfor det forventede niveau (beløbsinterval). Det tilladte beløbsinterval skal være defineret for hver finanskonto i et excelark, som robotten bruger til krydstjek. Robotten ignorerer posteringer på konti, hvor der ikke er defineret et tilladt interval i excelarket.
 • Når robotten har udført sin kontrol sender den en statusrapport til en udvalgt email. Statusrapporten indeholder en liste over posteringer, hvor beløb faldt udenfor tilladt beløbsinterval, hvis der findes nogen i kassekladden.
 • Robotten sættes igang af et menneske ved behov eller arbejder fuldautomatisk (begge dele er muligt).
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Periodiseringskontrol robot
 • Denne robot kontrollerer, om der allerede er indstillet periodisering af alle posteringer i en kassekladde, som er konteret på enten en finanskonto eller en leverandørkonto, hvor det er angivet, at der normalt skal foretages periodisering.
 • Finanskonti og leverandørkonti, som skal tjekkes i kassekladden, defineres i et excelark, som robotten bruger til krydstjek.
 • Når robotten har udført sin kontrol sender den en statusrapport til en udvalgt email. Statusrapporten indeholder to lister. Disse er henholdsvis en liste over alle posteringer i kassekladde, hvor der allerede er indstillet periodisering samt en liste over eventuelle posteringer, hvor der burde være indstillet periodisering, men ikke er det.
 • Robotten forudsætter, at periodiseringsmodulet i E-conomic er sat op og anvendes.
 • Robotten sættes igang af et menneske ved behov eller arbejder fuldautomatisk (begge dele er muligt).
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

Salgsmodul i E-conomic

 

Rykkerstyring robot
 • Denne robot tjekker én gang hver uge, om der er kunder, som er bagud med betaling af jeres fakturaer og sender henholdsvis en rykker 1, rykker 2 eller rykker 3 til de aktuelle kunder.
 • Robotten kontrollerer endvidere, om der salgsfakturaer, som er mere end 60 dage forfaldne og sender en liste over disse til en udvalgt mail.
 • Inden udsendelse af nye rykkerskrivelser til kunder anvender robotten funktionen "Automatisk udligning" af åbne poster på alle kunder.
 • Robotten kan indstilles til, at den automatisk skal tilbageføre ubetalte rykkergebyrer og renter efter selve salgsfakturaen er betalt.
 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 299 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Kundesaldo robot
 • Denne sender automatisk én gang hver uge en opdateret kundesaldoliste med specifikation af ubetalte fakturaer og deres forfaldsdato til jeres ledelse og / eller andre udvalgte medarbejdere (hvis det ønskes).

 • Robotten kan indstilles til, at den automatisk skal tilbageføre ubetalte rykkergebyrer og renter efter selve salgsfakturaen er betalt.
 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

Dropshipping robot
 • Denne robot tjekker dagligt, om der er oprettet nye ordrer fra kunder i e-conomic og sender en mail med en kopi af ordren afsted til jeres leverandør sammen med en besked om, at leverandøren skal sende varerne afsted til kunden.

 • Robotten kan indstilles til, at den kun videresender nye ordrer fra kunder med status "sendt" eller en bestemt tekst i "overskrift" / "øvrig ref." feltet.

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 399 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

 

Projektmodul i E-conomic

 

Tidsregistreringskontrol robot
 • Denne robot tjekker dagligt, om alle medarbejdere har husket, at registrere tid i e-conomic projektmodul den forudgående arbejdsdag.

 • Sender en email med påmindelse til medarbejderen, hvis der mangler tidsregistrering.

 • Sender også en email til medarbejderens nærmeste leder, om manglende tidsregisteringer (hvis det ønskes).

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.
 • Ingen binding.
 • Robotten koster 399 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Projekt budgetkontrol robot
 • Denne robot udlæser ugentlig de realiserede (bogførte) total beløb for henholdsvis salgspriser, kostpriser og fakturede beløb til kunden på alle igangværende projekter. Bemærk robotten kan medtage endnu ikke godkendte registreringer, hvis det ønskes.

 • Robotten indsætter tallene i et excelark, som indeholder budgettal for de igangværende projekter.

 • Når robotten har udført sin kontrol sender den en statusrapport til en udvalgt email. Statusrapporten indeholder det opdaterede excelark med den realiserede projektøkonomi på de igangværende projekter versus det budgetterede.

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.

 • Ingen binding.
 • Robotten koster 499 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

Lagermodul i E-conomic

 

Indkøbsordre robot
 • Denne robot tjekker dagligt, om der mangler varer på lageret ved, at tjekke om antal varer tilrådighed er større end 0.

 • Robotten sammenligner også aktuel lagerbeholdning med angivet minimumsbeholdning, hvis det ønskes.

 • Robotten opretter i E-conomic automatisk en kladde med nye varebestillinger (indkøbsordrer), hvis den konstaterer, at der mangler varer.

 • For at finde ud af, hvem der er leverandør på de enkelte varer anvender robotten et excelark med jeres varekartotek, hvor I har angivet leverandøren på alle jeres varer.

 • Når robotten har udført sin opgave sender den en statusrapport til en udvalgt email. Statusrapporten fortæller om der er oprettet nye kladder med varebestillinger (indkøbsordrer), som skal godkendes og afsendes. Endvidere indeholder den en liste over eventuelle varer, som den ikke kunne bestille (hvis leverandøren ikke fremgik af excelarket).

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.

 • Ingen binding.
 • Robotten koster 499 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Gamle varer på lager robot
 • Denne robot tjekker ugentlig alle varer med en aktuel lagerbeholdning og undersøger, om der ligger varer på lager, som har været på lager i mere end "X" antal dage.

 • Robotten udarbejder en liste i excel med varenavne, varenumre, varebeholdning og antal dage, som de ældste af varerne har ligget på lager.

 • Når robotten har udført sin opgave sender den en statusrapport indeholdende listen til en udvalgt email.

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.

 • Ingen binding.
 • Robotten koster 399 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

Rapportmodul i E-conomic

 

Dækningskontrol på varesalg robot
 • Denne robot én kontrollerér gang månedligt, om der i den forudgående måned er foretaget salg af varer, hvor enten dækningsgrad eller dækningsbidrag er mindre end ønsket niveau.

 • Robotten sammenligner dækningsgrad og dækningsbidrag ifølge jeres omsætningsstatistik med ønsket dækning på hvert varenummer.

 • Robotten finder ønsket dækning på hvert varenummer i et excelark med jeres varekartotek, hvor I har angivet dette.

 • Når robotten har udført sin opgave sender den en rapport til en udvalgt email. Rapporten indeholder også en liste over solgte varer, som ikke kunne kontrolleres på grund af manglende information om ønsket dækning i excelarket.

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.

 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer, er forventeligt max 21 dage (denne robot er i roadmap i standardversion p.t.).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

Kommisionsrapport robot
 • Denne robot udarbejder én gang månedligt en opgørelse over salg i den forudgående måned opgjort på alle varegrupper eller specifikke varegrupper.

 • Robotten udarbejder én rapport pr. sælger eller kommisionær, som er tilknyttet de underlæggende salgsfakturaer (som medarbejder).

 • Når robotten har udført sin opgave sender den rapporterne direkte til én (eller flere) udvalgte e-mails. Eksempelvis til en leder, en lønbogholder og / eller direkte til den aktuelle sælger (kommisionær). 

 • Robotten arbejder fuldautomatisk.

 • Ingen binding.
 • Robotten koster 199 kr. ex. moms pr. måned.
 • * Leveringstiden fra bestillingsdato, til robotten er klar til drift hos jer er kun 7 dage (gælder også demo).
 • Individualisering af funktionaliteten kan tilkøbes.

Sign up eller Bestil gratis demo

 

 

* Ovenstående robotter er standardrobotter, som Bogholderrobotten.dk har udviklet til brug i regnskabssystemet E-conomic. I skal ikke betale udviklingsomkostninger, hvis I ønsker at anvende en eller flere af vores standard bogholderrobotter, til automatisering af manuelle arbejdsgange i E-conomic. Opsætning af alle standard bogholderrobotter til drift i jeres E-conomic, koster et engangsbeløb på 1.500 kr. ex. moms pr. robot. I har mulighed for, at prøve en demo af alle standard bogholderrobotter gratis. 

 

Betaling og handelsbetingelser

I kan læse handelsbetingelserne for anvendelse af vores bogholderrobotter her: Handelsbetingelser samt vores privatlivs og cookiepolitik her.

 

I kan tilmelde jer et abonnement på vores forskellige standard bogholderrobotter til E-conomic ved, at trykke på den enkelte robots "Sign Up" knap herover. Herefter guides I til vores abonnementstilmelding hos Reepay, hvor I kan anvende følgende betalingskort:

 

Efter jeres tilmelding bliver I kontaktet af vores support, som hjælper jer med opsætning af den valgte bogholderrobot.

 

I kan kontakte vores support fra 9.00 til 15.00 alle hverdage på telefon 71 99 63 64. Alternativt via e-mail på: info @ bogholderrobotten.dk.

 

Brug for automatisering af en opgave i E-conomic, som ikke er listet herover?

Vi introducerer ofte nye standard bogholderobotter til E-conomic.

 

Står I og mangler en robot til automatisering af en opgave, som foregår i E-conomic og ikke er listet herover, så vil vi gerne hjælpe jer med, at afdække mulighederne for, at vi kan lave en custom robot til jeres opgave.

 

Kan vi se at opgaven I har brug for, at få automatiseret i E-conomic, også er relevant for mange andre virksomheder, så skal I ikke betale for udvikling af robotten til jeres opgave.

 

 

Få en snak om robotter til jer